יצור אופניים בישראל

לצורך מחקר על ההסטוריה של תעשיית האופניים הישראלית בעידן שלפני היבוא החופשי, אני מעוניין בחומר שבידי הציבור שיכול להיות רלוונטי.

למשל, זכרונות, תמונות, מסמכים, ושרידים פיזיים.

 

היצרנים של אותה תקופה כוללים את חרש אופן, מפעלי אופניים ישראליים, דהר, ומיכלסון.

באנגלית:

Harash Ofan Cycles (HOC), Israel Cycling Manufacture (ICM), Dahar, Michelson

 

נא לשלוח את המידע או פרטים עליו לכתובת הבאה

dg@drorgoldberg.com

 

תודה. 

 

ד"ר דרור גולדברג

המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

ובן למשפחת גולדברג שהקימה את חרש אופן.