2020

הרצאה 1: תפורסם בהמשך, כשהאוניברסיטה תעביר לי את הסרט. כרגע זמינה בפורטל הוידאו של האוניברסיטה.