Dror  Goldberg


 

Latest:

"Endogenous Market Formation and 

Monetary Trade: An Experiment"

with Gabriele Camera and Avi Weiss. 

Journal of the European Economic Association 18(3), June 2020CV

Research - economics, economic history 

Teaching

Contact


בעברית:


כסף פרטי: מימי קדם ועד קריפטו (יוטיוב). ליל המדענים, 2019


כיצד ממציאים כסף? ישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים (יוטיוב), 2018


"המקורות הבאושים של חוק כלכלי בישראל". רשומת אורח בבלוג "תועלת שולית", 2017


אלישע הצ'ינסון (1641-1717): סוחר-פוליטיקאי בבוסטון ואבי הכסף המודרני (יוטיוב), 2016 [דקות 4-25]


המצאת הכסף המודרני באמריקה במאה ה-17: נייר ללא זהב (יוטיוב), 2016


"פרוטוקול ישיבת הממשלה על תוכנית היצוב – רקע, קדימון, ופרשנות", בלוג ארכיון המדינה, 30.6.2015:

מאמר שנכתב לבקשת מנהל ארכיון המדינה ערב פרסום הפרוטוקול (30 שנה אחרי הישיבה) 


"כיצד המציאו האמריקנים את הכסף המודרני". זמנים 129, מרץ 2015, 38-49. 


ביקורת על הספר "מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של

בנק דיסקונט" מאת ריקי גליה. סוציולוגיה ישראלית יט(1), 2017, 195-7.

 ......................................................................................


ומשהו לא כלכלי בכלל - זכרונותיה של סבתא:

סיפור חיים: גניה פוטרמן חלק א': מפולין, דרך קירגיסטן ואקסודוס, לישראל